o filmu


Antonín, příslušník tajné policie v sobě má obrovský nezacílený vztek a všechno kolem - práce i rodinný život - ho ubíjí a nudí. Upne se na pro něj nedosažitelnou dívku Kláru, neví, co od ní chce, ale chce to strašně. Není v tom láska ani jiný druh čisté vášně – pouze spalující touha po iluzi útěku z klece nudného života beze smyslu. Antonínova nesmyslná snaha získat Kláru pro sebe ho obrací i proti vlastním lidem a systému. Pokud ale Antoním porušuje pravidla organizace, jíž slouží, není to gesto občanské nebo dokonce politické – je to vzpoura čistě osobní a zběsilá. Antonínova zkáza v sobě ale možná nese i jakousi prchavou naději.

Pouta jsou thriller s temným příběhem a nepředvídatelně jednajícím hrdinou, prostoupený pocitem ohrožení, strhující a napínavý. Hybatelem příběhu je Antonín, nevyzpytatelná osobnost, nebezpečná svému okolí, s mocí a možnostmi příslušníka tajné policie v totalitním režimu. Za svým cílem jde sebezničujícím způsobem. Všechny postavy filmu, a s nimi i diváka, udržuje ve stálém napětí.

příběh


Československo, rok 1982. Tomáše zmáhá únava. V odporu proti režimu již nenachází nějaký praktický význam, nevidí možnost “vítězství” a s ním související osobní perspektivu, jeho způsob života ho unavuje, začít jinou existenci by se ovšem rovnalo přiznání prohry, dobové poměry navíc žádný nový začátek neumožňují – kromě emigrace. Jakkoli je pro Tomáše důležitá rodina a přátelé, pokouší se neuvědoměle svou krizi řešit způsobem, který jeho rodinu ohrožuje. Začne si mimomanželský vztah s Klárou.

Antonín se od svého informátora a Tomášova přítele Pavla o nevěře dozvídá. Ta informace ho zaujme, jeho zájem je od počátku víc než jen profesionální. Když Kláru pozoruje, vzbudí v něm jakousi neartikulovanou a temnou touhu. Snad v ní vidí člověka, který by ho mohl zachránit, možná jeho posedlost jen potřebovala důvod naplno propuknout. Antonínova sebezničující zuřivost, Pavlova zbabělost a Tomášova pasivita tak vytvoří soukolí zrady, manipulace, pokřivené rebelie a brutality, které všechny protagonisty tak či onak rozdrtí. Ta zkáza ovšem jako by vyjevila jakousi prchavou a těžko uchopitelnou naději. Hrdiny příběhu sužuje touha vymknout se z vlastního života, uniknout z pasti vlastní hlavy. Touha, která je ale paradoxně nutí, aby zrazovali to, co milují a s bezděčnou neúprosností poháněli mechanismus vlastního zničení.


Vyrobil Bionaut Films
s podporou Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie
v koprodukci s Českou televizí, UPP, Film Studio Gatteo a SoundSquare
ve spolupráci s HBO